Bulgarian Russian English
Международни пари

Много скоро, само след няколко години, ще се появи една нова парична единица, която ще засенчи долара и еврото. Нека се опитаме да познаем как ще изглеждат тези нови пари.

Новата парична единица ще се нарича IM (съкратено от International Money). Първоначално, създатели на тези пари ще са държавите от BRICS, но по-късно към тях ще се присъединят и други. Курсът ще започне от един IM срещу 10 евро. После този курс ще се промени, но накрая, когото се обединяват еврото и IM-а, курсът пак ще е същия.

IM-ът ще има банкноти, центове и санти-центове. Най-малката банкнота ще е един IM. Центовете ще са по-малки и по-леки от евро центовете, а на гърбът им вместо герб ще е изобразен земния глобус. Санти-центовете няма да могат да се пипнат, защото ще съществуват само в електронен вид.

Ето четири предимства, които ще има новата валута:

1. Тези пари ще са истински и няма да могат да се печатат неограничено като вестници.
2. Уникално свойство на IM-а е, че той няма да може да се краде, което ще предизвика вълна от безработица при джебчиите.
3. Най-важното свойство е, че тези пари ще могат да се трупат като спестявания, което ще обезсмисли инвестициите в злато и недвижими имоти.
4. Освен това, тези пари ще са подвижни и ще могат свободно да минават от сметка в сметка и дори ще пресичат границите без никакви ограничения и такси.


Подвижни пари

Парите имат три агрегатни състояния – банкноти, монети и електронни пари. Те трябва свободно да минават от едно състояние в друго без да губят от стойността си, както водата минава от течно в твърдо и в газообразно състояние, като при това водата не става нито повече, нито по-малко.

Когато хората са създавали парите, те са приели правилото, че парите са си пари, без значение дали са едри банкноти или дребни монети, не е важно дали са новички, още миришещи на мастило или са стари, смачкани и окъсани. Това правило продължава да се спазва за банкнотите и монетите, но за електронните пари не важи. Когато разваляш или уедряваш пари, никой не ти иска такса, но когато внасяш или теглиш пари или когато плащаш с електронна карта, могат да ти вземат такса, което противоречи на принципа, че парите са си пари независимо от това под каква форма се намират.

Кой плаща масрафа? Кой има грижата да замени скъсаните банкноти с новички? Кой поддържа паричната система?

Този който печата парите, той има грижата да ги поддържа, а разходите за това се покриват от данък инфлация.

Организацията, която ще печата International Money ще се нарича International Bank и тя ще се грижи не само за банкнотите и монетите, но и за електронните пари. Тоест, всеки човек ще има разплащателна сметка в тази банка и парите в тази сметка ще са истински. Това означава, че сумата на банкнотите и монетите в обръщение плюс парите по всички разплащателни сметки ще е константа. Един IM може от електронен да стане хартиен и после пак електронен, но това няма да промени сумата.

В момента, разплащателните сметки не са безплатни. Дори и да не ползваш сметката, пак трябва да плащаш само за това, че я имаш! Когато започнеш да я ползваш, става още по-лошо. За всеки превод и за всяко плащане банката си взима по нещо. Може да взима само от купувача или само от продавача, но обикновено взима и от двамата. Банкоматите, банковите карти, всичко това струва пари! Възможно ли е това да стане безплатно? В момента никой не ви кара да плащате за печатането на хартиените пари. Някой ги печата, често дори не знаете кой точно ги печата, но този някой не ви иска нищо за това, че се грижи за парите ви. За да си покрие разходите, този някой, от време на време си напечатва малко повече пари и разходите са покрити, само дето инфлацията расте. Защо тогава да плащате за електронните пари, и при тях има инфлация! Този, който ги печата, печели достатъчно, за да покрие разходите си, а те не са големи. Трябват малко компютри, малко ток и малко софтуер за компютрите, но това не е сериозен разход. По-скъпо ще е производството и поддръжката на банкоматите. От една страна новите банкомати ще са по-сложни, защото няма само да дават, а ще могат и да взимат пари. Ще работят и с банкноти и с монети и освен това ще четат и записват номерата на банкнотите и монетите. Така ще можете и да внасяте и да теглите, да разваляте и да уедрявате пари. От друга страна новите банкомати ще са по-прости, защото няма да има нужда да са бронирани и сериозно охранявани, тъй като парите в тях не могат да бъдат откраднати. Единственият сериозен разход свързан с банкоматите остава наема за мястото където да бъдат поставени, но и това няма да се плаща. Общините ще намерят място, където да се сложи банкомат. Ако общината не иска банкомати, тогава хората ще ходят да търсят банкомат някъде другаде. Много магазини и ресторанти ще отделят място за банкомат. Освен това, произволна каса, в произволен магазин, ще е банкомат, в който ще можете да внасяте и да теглите. Парите в касата ще са затворени вътре и няма да можете да ги пипате, но това ще е добре за търговеца, защото всяка банкнота влязла в касата директно ще постъпи в електронната му сметка и той веднага ще може да я похарчи. Що се отнася до парите заключени в касата или в банкомата, те ще са просто хартия. Това няма да са пари в обръщение и тях няма ги яде инфлацията. Касата и банкомата ще са заредени с достатъчно много хартия и няма да съществуват проблеми от рода на „нямам да ви разваля“ или „нямам да ви върна“.

Щом електронните пари ще са истински и щом само International Bank ще може да ги съхранява, това означава, че банките ще загубят правото си да печатат виртуални пари, за което много ще им е мъчно. Един от основните принципи свързан с парите е, че никой няма право да печата собствени пари. Например, незаконно е, ако една фирма напечата купони и плаща част от заплатата на работниците си с тези купони, които те да използват в магазина на фирмата. Това означава, че фирмата си е направила собствени фирмени пари. Това правило се нарушава с различни ваучери за храна и с виртуалните пари създадени от банките.


 
         Страница 1 (от общо 11)         Следваща >>