Как ще изглежда живота ни след появата на ИИ?

    Основната идея на филма е, че човека създава същество, което е несравнимо по-умно от него самия. Макар, че това същество ще е добронамерено и ще ни служи вярно, за нас то може да е проблем, защото сега ние се гордеем с това, че сме най-умните и че сме по-умни от всички други животни и дори от машините. Нашия интелект е това, което ни дава самочувствието, че сме върха на еволюцията. Сега ние управляваме планетата Земя и ние решаваме кое животно и кое растение заслужава да живее и кое да се размножи и да заеме повече площ и кое да бъде ограничено само в резерватите.

    Въпросът е как ще изглежда нашия живот след появата на ИИ. Тогава живота ни ще бъде измамно лесен. Няма да има нужда да мислим за прехраната си, няма да ни се налага да работим, дори няма да е нужно да се забавляваме един друг, защото ИИ ще ни забавлява много по-добре, отколкото който и да е човек би ни забавлявал. Въпреки измамната простота на живота естествения подбор ще продължи и едни ще оцеляват, а други ще изчезват.

    Като говорим за естествен подбор не говорим за умиране, а за размножаване. След появата на ИИ почти никой няма да умира. Човешкото тяло може да се ремонтира и да се клонира и да продължи да съществува практически вечно, но ние може да решим да поставим граница и да кажем, че никой няма да има право да живее повече от 120 години. Колко хора ще оставим да живеят на Земята? Може да са 7 милиарда, може да ги увеличим до 70 или до 700, но може би е добре да се сложи някаква граница, защото ако сме прекалено много ще започнем да си пречим, а и няма да остане никакво място да другите видове.

    Какво ще правим след появата на ИИ? След като няма да работим, единственото смислено нещо ще е да се отдадем на размножаване. То и сега размножаването е най-важното, но сега ние работим, за да се размножим. Когато работата не е важна, няма да са важни и парите, защото с пари измерваме труда на хората, тогава кой ще е новия критерии на естествения подбор? Сега критериите са: интелект, красота, здраве, образование, сила, смелост, бързина, честност, религия и мироглед.

    Силата и бързината са били много важни в миналото, но сега когато машините са много по-силни и по бързи от нас хората, силата и бързината не са най-важното. Когато машините станат по-умни от нас, тогава и интелекта няма да е най-важното.Смелостта е сложен критерии. От една страна печелят смелите, но от друга, най-смелите си чупят главата. Подобно е и положението с честността. Най-успешни са бизнесмените и политиците, които не блестят с особена честност, но най-нечестните влизат в затвора. Образованието е било еволюционно предимство в миналото, но днес то е по-скоро недостатък. Моят учител по рисуване казваше, че процента на старите моми сред висшистките е много по-голям от средното, а ако една жена защити докторантура, то положението е направо неспасяемо. Тоест, трябва ли образованието да бъде ценност и трябва ли да се даде по-голям шанс на по-образованите?

    Що се отнася до здравето, то безспорно е ценност, но ако всички са здрави, то тогава това не може да е критерии. Красотата е друг много важен критерии, но той е твърде субективен. Кой ще определя кой е красив и кой е грозен. То и сега има възможност за много сериозни козметични корекции, а след появата на ИИ ще можем да докараме какъвто си поискаме външния вид.

    Кой ще определи новите критерии на естествения подбор? Дали да не оставим това на по-умния, тоест на ИИ? Градинаря определя кое цвете е красиво и интересно и кое заслужава да се размножи и да заеме повече място в градината. Ако искаме ние да сме тези, които ще определят критериите, тогава трябва да помислим по този въпрос. Тогава вероятно най-важния критерии ще е религията и мирогледа. Господстващия мироглед ще се наложи и ще даде по-голям шанс на тези, които споделят религията на мнозинството.


 
Обратно към „Последното откритие на човечеството“