Защо ни делят на бедни и богати?

    Ако си беден получаваш детски надбавки, ако си богат получаваш данъчно облекчение. А какво правим, ако си по средата? Ако не си нито беден, нито богат! Тогава няма за теб детски надбавки, защото не си беден, а данъчното облекчение е по-малко от детските, които получават бедните. Тоест, подкрепяме милионерите и маргиналите, а трябва да подкрепим средната класа, защото тя е гръбнака на обществото.

    Кое е справедливото решение, което няма да дискриминира никого? Трябва да има детски надбавки за всички, а богатите да получат данъчното си облекчение, но от него да бъде извадена надбавката. Тоест, ако надбавката ти е 50 лева, а данъчното ти облекчение е 250, тогава данъкът ти да се намали с 200. Когато данъчното ти облекчение е 40 лева, трябва да си получиш 50-те лева детска надбавка и толкова. Не трябва да наказваме хората затова че работят, че плащат данъци и че не са бедняци!

 

Обратно към www.gocho.bg