– Ще трябва да се поучим от китайците. Те планират цели десет години напред в бъдещето – измънка председателката.
 – А вие давате ли си сметка каква е разликата между десет и сто хиляди? – контрира я Франк. Тя замълча, защото се замисли каква е разликата между десет долара и сто хиляди или между десет милиона и сто милиарда. Франк също замълча и в залата се възцари гробна тишина. Никой не искаше да вземе думата. Дори и бай Ставри мълчеше, макар че той имаше навика да се обажда в най-неподходящите моменти, а сега моментът беше точно такъв.

Накрая Били се престраши и се обади:
 – Защо започва нов ледников период? Това естествен процес ли е или ние сме го предизвикали по някакъв начин?
 – Това е напълно естествен процес. Нормално на планетата имаме десет хиляди години затопляне, след което следват сто хиляди години ледников период – отговори Франк.
 – Така ли? – оживи се Били. – А защо се получава това периодично затопляне и застудяване?
 – А знаете ли защо лятото и зимата се редуват периодично? – попита Франк.
 – Ами, не знам защо точно, но е нещо, свързано с движението на Слънцето и на Земята – отвърна Били.
 – Ами тук пак е нещо, свързано с движението на Слънцето и на Земята – отговори Франк, на когото не му се искаше да обяснява елементарни неща на невежи хора.

Тогава в разговора се намеси лидерът на еврейското лоби Айнцвайн:
 – Щом става дума за съвсем естествен процес, това означава, че Съветът няма никаква вина за започването на новия ледников период. Беше ми омръзнало да слушам глупости, че повишеното съдържание на въглероден двуокис в атмосферата щяло да доведе до някаква страшна катастрофа.
 – Не е точно така – язвително отговори Франк. – Ледниковият период действително щеше да си започне, дори и да не бяхме увеличили въглеродния двуокис, но това щеше да стане с триста години по-късно.
Айнцвайн почеса голото си теме и се опита да се защити:

 – Е, щом ледниковият период е сто хиляди години, тогава триста повече или по-малко е без значение.
 – Да, от историческа гледна точка сигурно е без особено значение, но ако не бяхме увеличили въглеродния двуокис, то ледниковият период нямаше да сполети нашето поколение, нито поколението на нашите деца, нито това на внуците ни. – Франк говореше така, че човек би си помислил, че той има деца, а може би дори и внуци. – Съзнавате ли колко са триста години? Това са цели петнадесет поколения!
 – Не, това са само седем-осем поколения! – възрази Джони, който искаше да каже нещо умно, но не знаеше какво. – Едно поколение е било двадесет години, когато хората са се женили на 20, но сега благодарение на политиката на Съвета за ограничаване на раждаемостта хората се женят най-рано на 40 и затова дължината на едно поколение трябва да се смята за четиридесет години.
 – Дори и така да е – продължи Франк. – Ледниковият период щеше да е проблем на нашите пра-пра, шест пъти правнуци. Вместо това, сега ние сме тези, които ще гризнат дървото.

Тогава се намеси Ханс и каза нещо много разумно:
 – Не е добре да казваме на селяндурите, че ние сме виновни за това, че ледниковия период започва с триста години по-рано. По-добре е да им кажем, че благодарение на горенето на въглища и петрол се е получило глобално затопляне и ледниковия период се е забавил с триста години. Така вместо да ни мърморят, селяндурите ще се скъсат да ни благодарят.
 – Правилно, ще кажем, че ледниковият период идва с триста години по-късно, а не по-рано – оживи се Маман.
 – Няма как да излъжем, че сме забавили ледниковия период с триста години – обади се Айнцвайн. – Петролът се използва активно едвам от около стотина години.
 – Добре – съгласи се Маман. – Ще кажем, че благодарение на нас студът се е забавил със сто години, но няма да го кажем сега, а след три години, когато на селяндурите започнат да им замръзват задниците.
 – Нямаме три години – мрачно изръмжа Франк. – Остават ни малко повече от две.
 – Така ли? – попита Айнцвайн. – От коя дата ще започне студът?
 – Обикновено ледниковият период започва в течение на няколко столетия. Има случаи, когато е започвал само за няколко десетилетия, а в този случай ще започне само за една година, но точна дата не може да се каже.
 – Добре – на Маман й омръзна да слуша техническите обяснения на Франк. – Когато стане студено, тогава ще съобщим за ледниковия период и за това, че благодарение на нашето мъдро ръководство това нещастие се е забавило максимално. Дотогава ще оставим селяндурите да си живеят щастливо и няма да ги тормозим с излишни грижи.


 
<<Предишна         Страница 73 (от общо 136)         Следваща >>